הדרכה אישית בשימושי המחשב והאינטרנט - למי?

  1. מי שמבקש לשפר את איכות חייו כאדם, בעל מקצוע או תפקיד
  2. מי שמזהה צורך בייעול השרות והפעילות המקצועית והעסקית בהשקעת משאבים מינימאלית
  3. מי שיש לו קשיי נגישות פיזיים או רגשיים למחשב
  4. מי שמתקשה בריכוז והתארגנות עקב הפרעות או לקויות למידה


חברות, ארגונים ובתי עסק


אנשי מקצוע ובעלי עסק

אנשים פרטיים

בעלי צרכים ייחודיים

 

אנשי מקצוע הנדרשים לכתיבה מרובה ובעלי עסק הנדרשים לניהול העסק ואירגונו

פרטיים, גמלאים וגיל הזהב
בעלי פנאי וצורך המבקשים לגלות את עולם המחשב והאינטרנט

בעלי מוגבלות פיסית או קוגניטיבית בתהליך השיקום

© Tamir Basin