בעלי צרכים ייחודיים

  נכים נפגעי תאונות בתהליך שיקום, בעלי שיתוק מוחין, בעלי פיגור שכלי

הדרכה אישית במחשבים הנה דרך שעוזרת להתגבר על קשיי נגישות בעבודה עם המחשב עבור בעלי צרכים ייחודיים המבקשים ליצור תקשורת חליפית באמצעות המחשב ולהביא לביטוי יכולות וכישורים הטמונים בהם.
מתחילת דרכי בהדרכה אישית במחשבים, הדרכתי בני נוער ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. עבודה עם התלמידים הללו לימדה אותי עליהם, על העולם, על בני אדם ובעיקר על עצמי...

עמם צמחה והתפתחה הסובלנות, סבלנות וההקשבה לדרך הייחודית של כל אדם.

הניסיון המצטבר בהדרכת מחשבים אישית לבעלי צרכים מיוחדים מראה כי חדוות החיים, היכולת לבטא את עצמם ותחושת הערך והקשר הבין-אישי הנם גורם משמעותי בתהליך השיקום ובהעלאת איכות החיים.

כיום, יכול כל אחד להנות מנגישות למחשב. קיים מגוון אביזרים תומכים המאפשרים לנכה נגישות ליישומי המחשב המגוונים. ניתן להפעיל את המחשב באמצעות כל אחד מאברי הגוף – יד, רגל, מיצמוץ עין, נשיפה או הנהון הראש.

חזרה לעמוד הקודם

© Tamir Basin